Zoeken in deze blog

maandag, december 19, 2011

'Voorrang voor flexibel loon'

Werkgevers en werknemers moeten het komende jaar vooral kiezen voor flexibele beloningsvormen. Dat bepleit werkgeversvereniging AWVN in zijn arbeidsvoorwaardennota 2012

woensdag, november 16, 2011

Betere resultaten met risicomanagement

Risicomanagement zorgt steeds vaker voor betere financiële resultaten en operationele prestaties.

vrijdag, oktober 21, 2011

In 2010 drie keer zoveel faillissementen als in 2000


3,9 miljard euro onbetaalde schuld bij faillissementen

Bij de in 2010 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen is 4,3 miljard euro aan schuld achtergebleven. Hiervan bleef 3,9 miljard onbetaald. In bijna een kwart van de gevallen zijn de schuldeisers zeker of waarschijnlijk benadeeld. De economische omstandigheden waren bij een op

dinsdag, juli 12, 2011

Ondernemingen moeten informatie ander organiseren

De informatie van de moderne onderneming moet op een andere manier georganiseerd worden. Dit stelt Hans Strikwerda, hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam. Volgens Strikwerda is dit nodig doordat ondernemingen met nieuwe businessmodellen werken die een andere invulling van command & control behoeven. En daarmee een andere organisatie van informatie.

vrijdag, mei 27, 2011

‘Verouderde technologie is risico voor bedrijf’

27 mei 2011 - Hoewel het percentage IT-hardware dat de houdbaarheidsdatum heeft overschreden, sterk is gedaald, blijft de hoeveelheid verouderde technologie groot.

vrijdag, maart 25, 2011

Van interim manager naar interim professional

Het speelveld van interim-management (IM) is definitief veranderd. Dat is de kernboodschap van het IM-event op het hoofdkantoor van ABN AMRO, dat vrijdag 28 januari georganiseerd werd ter lancering van het sectorrapport van sectorbankier Han Mesters. Vooral interim-managers die opereren vanuit een bepaald vakspecialisme – financieel, HRM enz. – zullen de komende tijd de markt zien verbeteren. Interim-managers die zich richten op algemeen management, minder.

Vakinhoudelijk continuiteit is the name of the game
Bedrijven (inleners) zullen er aan moeten wennen dat het verschil tussen de eigen profes-sional en de interim professional van buiten vervaagt en dat beide typen intensief samenwerken op projectbasis. Bedrijven moeten daarom minder krampachtig omgaan met externe professionals die met vertrouwelijke informatie omgaan en verantwoordelijk zijn voor cruciale projecten. De ‘flexibele kern’ situatie die eerder in het rapport is omschreven en die bij ASML al realiteit is.
Lees meer hier over in het rapport 

woensdag, februari 23, 2011

Kasstroom van levensbelang voor ondernemingen


Let op de kasstromen, niet op de omzetOmzet binnenhalen is altijd leuk, vooral als je ondernemer bent. Maar nog belangrijker dan je omzet, is je kaspositie: hoeveel geld komt er daadwerkelijk binnen en hoeveel gaat er dagelijks uit?

woensdag, januari 26, 2011