Zoeken in deze blog

zaterdag, juni 12, 2010

Opdracht woningstichting Haag Wonen

Wegens ziekte van de manager financiën & control ben ik eind september 2008 benadert om deze rol tijdelijk in te vullen bij Woningstichting Haag Wonen. De organisatie een grote woningbouwcorporatie met ca. 25.000 woningen en bedrijfsruimten in beheer en eigendom in aantal wijken in Den Haag waaronder twee krachtwijken. De organisatie heeft een aanzienlijk investeringsprogamma in huur en koopvastgoed.
Bij de start van mijn opdracht was de organisatie reeds aan de slag met het planning en begrotingsproces. Haag Wonen stond aan de vooravond van een organisatie verandering en een directie wisseling. Drie van de vijf directieleden zouden binnenkort met pensioen gaan en een aantal verantwoordingsgebieden zouden worden overgeheveld naar de nieuwe directeur bedrijfsvoering.
Na een aantal maanden kreeg ik van de nieuwe directie de opdracht om veranderingen en verbeteringen door te voeren op het terrein van planning & control, financiele sturing en risicomanagement. Eind 2009 heb ik mijn opdracht bij woningstichting Haag Wonen afgerond.

De directeur bedrijfsvoering van Haag Wonen heeft na afronding van deze het volgende over mij geschreven:
"Peter van Oers heeft ruim een jaar de functie van manager Finance & Control vervuld bij Haag Wonen. Met Peter werd een andere, onafhankelijke manier van denken bij Haag Wonen geïntroduceerd. Dit heeft soms tot commotie geleid, maar Peter werd daardoor niet afgeleid. Hij hield zijn manier van denken staande. Hierdoor heeft Peter een nalatenschap verzorgd, waarmee Haag Wonen nu zijn voordeel doet. En uiteraard heeft Haag Wonen al die tijd van zijn scherpe, financiële verstand mogen profiteren."


Ria Koppen-Kreyne, directeur bedrijfsvoering Woningstichting Haag Wonen


Ik kan terugkijken op een boeiende en geslaagde opdracht.