Zoeken in deze blog

vrijdag, november 05, 2010

Transparantie in financiële sturing - PricewaterhouseCoopers

Onderzoek naar de verantwoording van woningcorporaties
De woningmarkt zit nog steeds vast, financiers stellen hogere eisen en er is sprake van toenemende bemoeienis vanuit de overheid. Niet alleen Den Haag oefent zijn invloed uit via de brede heroverweging, ook Europa bemoeit zich met de Nederlandse huisvesting en brengt nieuwe regelgeving met zich mee.


Lees verder