Zoeken in deze blog

woensdag, juli 14, 2010

Onderzoek naar risico’s corporatiedochters


Woningcorporaties moeten inzicht geven in de financiële risico’s van hun commerciële dochterondernemingen. Het Waarborgfonds voor Sociale...

Woningcorporaties moeten inzicht geven in de financiële risico’s van hun commerciële dochterondernemingen. Het Waarborgfonds voor Sociale Woningbouw (WSW) laat onderzoek doen naar deze corporatie-BV’s.
Affaires Aanleiding is de reeks van affaires bij woningcorporaties, zoals bij het Rotterdamse Woonbron, het Maastrichtste Servatius, SGBB Hoofddorp en Rochdale Amsterdam. Het onderzoek wordt uitgevoerd door bureau IRS, meldt het FD. Bij de controle vindt ook diepgaand boekenonderzoek plaats. Als er bij corporaties onregelmatigheden worden aangetroffen, kan dit gevolgen hebben voor de hoogte van de waarborgverlening van WSW, meldt een woordvoerder.

Bijleggen Het WSW staat garant voor ruim 78 miljard aan corporatieleningen. Het fonds wil meer controle op de risico’s die de corporatiedochters aangaan. Het aantal commerciële corporatiedochters is afgelopen 5 jaar verdubbeld tot 1900.

SS Rotterdam
In veel gevallen financieren corporaties hun dochterondernemingen (in 2008 nog met ruim 4,5 miljard euro) om als projectontwikkelaar op de commerciële markt te kunnen opereren. In een enkel geval gaat het ook om meer maatschappelijke projecten.
De risico’s van de nevenactiviteiten van corporaties kunnen flink uit de hand lopen. Zo moest Woonbron 225 miljoen euro bijleggen op de verbouwing van het schip SS Rotterdam. Servatius verloor zeker 60 miljoen op de bouw van een campus in Maastricht.

Klad Volgens een recente Trendrapportage van WSW loopt de totale langlopende schuldenlast van corporaties in 2014 op tot 90 miljard euro. Het wordt steeds moeilijker om deze schulden te financieren. Corporaties kunnen aflossen door woningen te verkopen. Die verkoop stokt momenteel.

DuurDe corporatiedochters zijn veelal actief in de duurdere woningmarktsegementen. Ook daarin is de klad gekomen, waardoor de risico’s nog verder kunnen toenemen. WSW waarschuwt voor ‘een steeds groter stuwmeer van leningen die relatief snel opnieuw gefinancierd moeten worden’ en waarvoor het moeilijker wordt dekking te vinden. 
Bron: binnenlandsbestuur.nl