Zoeken in deze blog

vrijdag, april 07, 2006

Behaal concurrentievoordeel door tijdig in te spelen op de invoering van BASEL ll

IN mijn vorige weblog ben ik uitgebreid ingegaan op de effecten op het bedrijfsleven als gevolg van de invoering van BASEL ll bij banken. Veel bedrijven zullen waarschijnlijk te maken krijgen met stijgende financieringslasten als gevolg van het kapitaalakkoord van Basel.

Beleid banken inzake Basel II raakt MKB en grote bedrijven
Het beleid van banken verandert onder invloed van toenemende concurrentie, strenger toezicht en krapper wordende marges. Fusies en overnames, het inrichten van shared service centers, transfereren van back office diensten naar lage lonen landen en het sluiten van kantoren hebben geleid tot betere resultaten. De cliëntrentabiliteit is naast rationaliseringen in de laatste tijd een steeds belangrijker issue geworden in de dagelijkse bankpraktijk, omdat hiermee de rentabiliteit verder verbeterd kan worden.

Banken zullen Basel ll afwentelen op hun cliënten. Met ingang van 2005 jaarlijks raten zoals de nieuwe richtlijn Bazel II dit voorschrijft. De absolute rating waarin een bank een cliënt inschaalt is bepalend voor de hoogte van de risico-opslag op de verstrekte kredieten door de bank.

Kredietverstrekkers zullen in de eerste plaats de neiging hebben om de financiële rapportage op basis van IFRS bij kredietaanvragen te eisen op grond van verdergaande standaardisering van de kredietaanvraag. Ten tweede zullen kredietverstrekkers IFRS eisen, omdat IFRS een nieuwe norm voor het vermogen en de resultaatbepaling introduceert, en men op basis van deze verbeterde prestatiemeting wil kunnen benchmarken.

80% van de MKB bedrijven betalen gemiddeld 40% teveel aan bankkosten.

Door direct de juiste maatregelen te nemen kunt u uw bankkosten aanzienlijk verlagen en brengt u op een voorsprong ten opzichte van uw concurrentie.

Welke maatregelen moet ik nemen om mijn bankkosten te verlagen?

Het antwoord is net zo eenvoudig als de vraag namelijk door het uitvoeren van een gedegen analyse.

Door middel van het ratingprogramma Pr -Rating© kunnen de consultants van OFM een primaire rating uitvoeren. Het programma simuleert exact de door banken gehanteerde rating. Het Pr -Rating© programma maakt de componenten op basis waarvan een rating is bepaald inzichtelijk en biedt hiermede de mogelijkheid om eventuele verschillen tussen de eigen rating en die van de bank af te stemmen. Met het Pr -Rating© programma wordt niet alleen een financiële situatie analyse uitgevoerd maar geeft tevens aan welke organisatorische maatregelen moeten worden genomen om de rating op de langere termijn voordelig te beïnvloeden. De organisatorische diagnose wordt gemaakt aan de hand van het beantwoorden vragen. De vragen hebben betrekking op de bedrijfsvoering en bestrijken de volgende terreinen:
· Management;
· Controlling;
· Ondernemingsstrategie;
· Productie en / of leveringsprocessen;
· Ondernemingsrisico’s.

Wilt u uw concurrenten een stap voorzijn neem dan direct contact op en bel telefoon 078 6440040 of stuur een email.