Zoeken in deze blog

dinsdag, juli 12, 2011

Ondernemingen moeten informatie ander organiseren

De informatie van de moderne onderneming moet op een andere manier georganiseerd worden. Dit stelt Hans Strikwerda, hoogleraar aan de universiteit van Amsterdam. Volgens Strikwerda is dit nodig doordat ondernemingen met nieuwe businessmodellen werken die een andere invulling van command & control behoeven. En daarmee een andere organisatie van informatie.

Volgens Strikwerda zijn de meest gehanteerde opvattingen over informatie gebaseerd op businessmodellen die uit de tweede industriƫle revolutie stammen. De andere organisatie van informatie vloeit direct voort uit de behoefte van raden van bestuur om minder afhankelijk te zijn van managers voor hun informatievoorziening, een imperatief dat wordt ingegeven onder toenemende druk vanuit de kapitaalmarkten. Het bestuur moet daarmee op elk moment toegang hebben tot informatie over bijvoorbeeld de toestand van de onderneming, prestaties, rechten en verplichtingen om effectief invulling te kunnen geven aan zijn toezichthoudende taken.

Ook van belang is dat het bestuur dit op een voor de organisatie zichtbare wijze doet en laat zien welke informatie het waarvoor gebruikt. Dit zal de kwaliteit en de snelheid van de aangeleverde informatie ongetwijfeld ten goede komen.

Gebaseerd op: Maandblad voor Accountancy en Bedrijfseconomie (juni 2011)

Geen opmerkingen: