Zoeken in deze blog

vrijdag, oktober 21, 2011

In 2010 drie keer zoveel faillissementen als in 2000


3,9 miljard euro onbetaalde schuld bij faillissementen

Bij de in 2010 afgewikkelde faillissementen van bedrijven en instellingen is 4,3 miljard euro aan schuld achtergebleven. Hiervan bleef 3,9 miljard onbetaald. In bijna een kwart van de gevallen zijn de schuldeisers zeker of waarschijnlijk benadeeld. De economische omstandigheden waren bij een op

de drie beëindigde faillissementen de belangrijkste oorzaak.


Economische crisis


In 2010 waren er ruim drie keer zoveel faillissementen van bedrijven en instellingen door economische oorzaken als in 2000. De toename komt vooral door de faillissementen van vennootschappen e.d. Dat waren er in 2010 drieënhalf keer zo veel als in 2000. Bij vennootschappen is de economische crisis ook de belangrijkste oorzaak, in 35 procent van de gevallen, van een faillissement. Bij de eenmanszaken steeg het aantal faillissementen door de economische malaise in dezelfde periode met ruim een derde.

Door mismanagement gingen in 2010 anderhalf keer zoveel bedrijven failliet als tien jaar eerder. In de periode 2000-2010 nam het aantal faillissementen van vennootschappen e.d. vanwege mismanagement met 78 procent toe. Bij de eenmanszaken bleef dit aantal min of meer gelijk.Oorzaken van beëindigde faillissementen van bedrijven en instellingen

Oorzaken van beëindigde faillissementen van bedrijven en instellingen

Onbetaalde schuld bij vermeende fraude

Van de schuld die bij de in 2010 beëindigde faillissementen onbetaald bleef, is een kwart toe te schrijven aan zaken waarbij de schuldeisers zeker of waarschijnlijk strafbaar zijn benadeeld. Bij vennootschappen e.d. die met een zekere of waarschijnlijke mate van fraude failliet gingen, bleef gemiddeld bijna 1 miljoen euro aan onbetaalde schuld achter. Bij eenmanszaken was dat een kleine 300 duizend euro. Over de gehele periode blijft de hoogte van de gemiddelde onbetaalde schuld bij de eenmanszaken nagenoeg gelijk. Bij de vennootschappen is dat met 70 procent toegenomen.


Beëindigde faillissementen van bedrijven en instellingen naar gemiddeld fraudebedrag


Beëindigde faillissementen van bedrijven en instellingen naar gemiddeld fraudebedrag
Faillissement is te voorkomen

Faillissement door mismanagement is te voorkomen door tijdig de juiste maatregelen te
nemen. Maar hoe kom je daar nu achter welke maatregelen je moet nemen. De snelste weg is het zelf uitvoeren van een OFM company check. Een OFM company check is geheel gratis. Deze Check is een Quick analyse en geeft u op hoofdlijnen inzicht hoe uw organisatie er voor staat. Als u wilt weten hoe het werkt kunt u lezen in mijn blog onder 'iets te veel te managen'


Wilt u echter een gedegen analyse hoe uw organisatie er voor staat met daarbij aanbevelingen voor maatregelen welke een duurzaam resultaat opleveren adviseer ik een OFM strategisch onderzoek. Dit onderzoek levert u direct resultaat en de aanbevelingen, mits goed uitgevoerd, zorgen er voor dat uw onderneming weer gezond wordt en blijft. Meer informatie hoe wij dit onderzoek uitvoeren en wat u hiervan kunt verwachten kunt u lezen op pagina diensten OFM strategisch onderzoek. Bij de uitvoering van de aanbevelingen kunnen wij u op verschillende manieren ondersteunen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van coaching, tandem management, consultancy of interim management. Blijkt uit het onderzoek dat uw organisatie behoefte heeft aan ondersteuning in de vorm van een kapitaalinjectie dan kunnen wij u ook hiermee helpen, dit doen wij met Return to Value. Return tot Value investeert in bedrijven in een turnaround situatie. Meer informatie hierover vindt u op de pagina Return to Value.

Geen opmerkingen: