Zoeken in deze blog

maandag, december 19, 2011

'Voorrang voor flexibel loon'

Werkgevers en werknemers moeten het komende jaar vooral kiezen voor flexibele beloningsvormen. Dat bepleit werkgeversvereniging AWVN in zijn arbeidsvoorwaardennota 2012

Loonstrookje Volgens AWVN moeten cao-partijen anticiperen op snel verslechterende economische omstandigheden. Terwijl werkgevers de laatste jaren veel hebben geïnvesteerd in het vasthouden van hun medewerkers, voelen steeds meer werkgevers zich gedwongen alsnog medewerkers te ontslaan. ‘Door flexibele loonafspraken kunnen werkgevers sneller reageren op bedrijfseconomische schommelingen. Zulke afspraken resulteren in meer ruimte voor verdere investeringen in inzetbaarheid van medewerkers en helpen om het aantal ontslagen te minimaliseren’, aldus AWVN.

Tienpuntenplan
In de Arbeidsvoorwaardennota presenteert AWVN een tienpuntenplan waarmee cao-partijen de economische crisis kunnen tegengaan en waarmee zij tóch anticiperen op de toekomstige krappe arbeidsmarkt. Mogelijkheden voor flexibel beloningsbeleid zijn onder meer: winstdeling, collectieve en/of individuele resultatendeling, loonaanpassingen die afhankelijk zijn van macro- of micro-economische ontwikkelingen en loonaanpassingen die ‘gefinancierd’ worden door creatieve aanpassingen van roosters en werktijden.

Loonruimte vergroten
De werkgeversvereniging bepleit verder cao-afspraken die tot doel hebben de loonruimte te vergroten. Concreet gaat het bijvoorbeeld om het afslanken of afschaffen van ontziemaatregelen voor ouderen en om het verminderen van bovenwettelijke vakantiedagen. De waarde van de vrije dagen zou gebruikt kunnen worden voor individueel inzetbaarheidsbudgetten of voor vormen van (flexibele) loonsverhoging.

Tien-puntenplan


Thema

Tien-puntenplan

Achtergrondinformatie
Innovatieve arbeidsverhoudingen
1) Inzicht in kwaliteit van arbeidsverhoudingen
2) Meer betrokkenheid van alle partijen
Toekomstbestendig
pensioen
3) Visie op nieuw pensioen

4) Stap voor stap naar implementatie pensioenakkoord
Duurzame 
inzetbaarheid

5) Door met duurzame inzetbaarheid van medewerkers

6) Diversiteit de normaalste zaak
· Gezamenlijk protocol Wajong
·
 Talent naar de top
Maximale flexibiliteit

7) Meer interne flexibiliteit

8) Duurzame vormen van externe flexibiliteit
Creatief loonbeleid

9) Eerst verdienen, dan verdelen

10) Vooraf ruimte creëren

Bron: AWN

Geen opmerkingen: