Zoeken in deze blog

Risicomanagement


Integraal risicomanagement wordt steeds belangrijker. Dit is deels door de economische crisis ingegeven: Banken en verzekeraars maar ook bedrijven buiten de financiële sector worden geacht aandacht aan risicomanagement te besteden. Niet alleen aandeelhouders vragen hierom, maar zeker ook de maatschappij.  

Een belangrijke vraag is hoe risicomanagement de bedrijfsvoering kan verbeteren. Hoe kunnen tekortkomingen en kansen herkend worden en hoe wordt waarde toegevoegd aan de organisatie? Dit begint bij bewustwording door de top van de organisatie. Die moet zeker stellen dat risicobeheersing in alle processen en systemen wordt ingebed. De toon aan de top bepaald een succesvolle inbedding in een organisatie. Een top-down benadering ondersteunt bij het creëren van draagvlak binnen de gehele organisatie.

Hoe creëer je bewustwording bij het management van een organisatie? Dit kan je doen door het management te vragen bij welke risico's zij bij wijze van spreken 's nachts van wakker liggen. Zo begint het risico bewustzijn bij het management meer te leven.  • Risicomanagement begint bij het op orde brengen van de basis.
  • Risicomanagement is geen nieuwe bureaucratie, het is niets anders dan beheerst ondernemen.
  • Cultuurverandering. Tegengestelde belangen. De een wil de kosten beheersen en de voorraad zo laag mogelijk houden en de ander wil zo snel mogelijk leveren.
  • Klanten die snel geleverd willen worden zou je dan bijvoorbeeld een hogere prijs kunnen doorberekenen.


Tijden veranderen en risicomanagement ondersteunt de organisatie om dit te managen.Tips

  • Zorg voor sponshorship van de directie. Dit zorgt voor goede inbedding in alle processen. 
  • Laat de Direcie 5 tot 7 strategische risico's benoemen. Bouw vanuit de belangrijkste risico's het huis. 
  • Bepaal samen met de directie de risico appetite. De bandbreedte waarbinnen risico's acceptabel zijn. 
  • Risicomanagement begint bij het op orde krijgen van de interne processen. 
  • Maakt het voor de mensen die het moeten doen inzichtelijk wat de impact van hun handelen op processen is en hoe risicobeheersing hen kan helpen. 
  • Spreek ook over kansen in plaats van alleen risico's.

Wilt u de bedrijfsvoering verbeteren en ziet u risicomanagement als het creëren van kansen?

Bel dan Peter van Oers 078-6440040 of direct 06 54622220 voor een afspraak, 30 minuten van uw tijd is voldoende om een beeld te krijgen van de oplossing die wij u bieden. Want ook op dat punt werken we snel en doelgericht.

Uw investering is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de organisatie en uw specifieke situatie. Naar aanleiding van een gratis intakegesprek zal een offerte opgesteld worden.

Peter van Oers
OFM-groep

PS: Als U zich nu laat informeren heeft u een voorsprong op uw concurrenten.

Geen opmerkingen: