Zoeken in deze blog

vrijdag, maart 25, 2011

Van interim manager naar interim professional

Het speelveld van interim-management (IM) is definitief veranderd. Dat is de kernboodschap van het IM-event op het hoofdkantoor van ABN AMRO, dat vrijdag 28 januari georganiseerd werd ter lancering van het sectorrapport van sectorbankier Han Mesters. Vooral interim-managers die opereren vanuit een bepaald vakspecialisme – financieel, HRM enz. – zullen de komende tijd de markt zien verbeteren. Interim-managers die zich richten op algemeen management, minder.

Vakinhoudelijk continuiteit is the name of the game
Bedrijven (inleners) zullen er aan moeten wennen dat het verschil tussen de eigen profes-sional en de interim professional van buiten vervaagt en dat beide typen intensief samenwerken op projectbasis. Bedrijven moeten daarom minder krampachtig omgaan met externe professionals die met vertrouwelijke informatie omgaan en verantwoordelijk zijn voor cruciale projecten. De ‘flexibele kern’ situatie die eerder in het rapport is omschreven en die bij ASML al realiteit is.
Lees meer hier over in het rapport