Zoeken in deze blog

Turnaround & Corperate Recovery

MENSEN DIE VOLDOENDE AFSTAND KUNNEN NEMEN 

Juist in tijden van tegenvallende resultaten hebben organisaties vaak een tekort aan managementcapaciteit. En vooral een tekort aan mensen die voldoende afstand kunnen nemen van het verleden en in staat zijn om knopen door te hakken. OFM is gespecialiseerd in het oplossen van deze situaties. Onze aanpak kenmerkt zich door daadkracht in combinatie met visie en een degelijke analyse. Met als doel: herstel op korte termijn en succes voor de toekomst.
Opvallend vaak komen crisissituaties voor organisaties nogal onverwacht aan voor de bedrijfsleiding /ondernemer. Plotseling is het niet een vanzelfsprekendheid dat salarissen en andere verplichtingen tijdig nagekomen kunnen worden. De ondernemer heeft de problemen dan niet tijd zien aankomen. De verklaring hiervoor is dat de ondernemer van nature een optimist is, waardoor hij signalen die duiden op een crisis niet op de juiste wijze interpreteert of verkeerd op reageert. De ondernemer die de signalen tijdig onderkent en doortassende maatregelen durft te nemen, heeft veel meer kans van slagen zijn onderneming er bovenop te helpen.Als niet in voldoende mate wordt geanticipeerd op signalen zoals onderstaand weergegeven, wordt de onderneming vatbaar voor een crisis.SIGNALEN
Tijd genoeg om het tij te keren (Half twaalf )
De dijken dreigen te overstromen (5 voor twaalf)
van cijfermatige aard:
 • Regelmatige bank negatieve banksaldi
 • Twee of meer jaren afgesloten met verlies
 • Oplopende crediteurendagen
 • Negatief eigen vermogen
 • Een jaar afgesloten met verlies
 • Aflossings- en betalingsverplichtingen kunnen niet worden voldoen
 • Geen inzage in kostprijzen, productiviteit en andere relevante managementinformatie
van kwalitatieve aard:
 • Verkoop ‘loopt niet’
 • Dreiging van beslagleggingen leveranciers
 • Zware concurrentie
 • Verzoek om uitbetaling overuren personeel
 • Verloop onder personeel
 • Wegvallen van voorname klanten
 • Overdracht naar bijzonder afdeling van banken
 • Opzegging van kredietfaciliteit door bank
Herkent u een van bovenstaande signalen, wacht dan niet totdat het te laat is en neem direct met ons contact op.

Heeft u het enorm druk en het gevoel niet vooruit te komen met uw organisatie, de OFM company check geeft uitkomst.
De gratis OFM company check geeft u direct inzicht hoe uw organisatie er voor staat.

ONZE AANPAK
Onze aanpak
Een storm situatie waarin de DGA aan het roer, met zijn onderneming in een crisissituatie verkeert, loodst OFM samen met de ondernemer de onderneming naar veilig vaarwater. Vervolgens wordt samen met de ondernemer een plan opgesteld – een turnaroundplan – om de onderneming weer gezond te maken en te houden. Daarbij worden ook instrumenten ingericht die tijdig signaleren wanneer een nieuwe storm nadert zodat op tijd de juiste maatregelen kunnen worden genomen. Voor informatie bel 078 6440040 of stuur een e-mail.

En als het even niet meer lukt zijn wij bereid om mede risico te lopen tijdens de kritieke periode. Dit doen wij met Return2Value (R2V). R2V is een investeringsfonds, onderdeel van OFM Capital Invest, voor bedrijven in turnaroundsituaties. Het doel van R2V is het weer tot waarde brengen van ondernemingen in zwaar weer.

R2V doet op basis van een door haar opgesteld recovery plan de zittende aandeelhouder(s) een aanbod, waarbij R2V als mede- risicodragend partner gaat fungeren voor de directeur/groot aandeelhouder. Door onze hands-on benadering wordt het risico van de investering sterk gereduceerd. Door vóór de investering het herstructureringsplan op hoofdlijnen duidelijk te hebben en vanuit de directie van het bedrijf de herstructurering aan te sturen, wordt geïnvesteerd in het herstel en niet in het probleem van een bedrijf.

Geen opmerkingen: