Zoeken in deze blog

woensdag, juni 23, 2010

Het eigen vermogen van corporaties

In een herziene Richtlijn 620 `Coöperaties´ zijn nieuwe bepalingen opgenomen voor het classificeren van ontvangen middelen als eigen vermogen of als vreemd vermogen. In het navolgende artikel wordt een en ander nader toegelicht.

Risicomanagement is het creëren van kansen

Het vak risicomanagement wordt steeds belangrijker. Dit is deels ingegeven door de economische crisis: banken en verzekeraars, maar ook bedrijven buiten de financiële sector wordt geacht meer aandacht aan risicomanagement te besteden. De vraag blijft hoe risicomanagement de bedrijfsvoering kan verbeteren. Hoe kunnen tekortkomingen en kansen worden geïdentificeerd worden en hoe wordt waarde toegevoegd aan de organisatie?