Zoeken in deze blog

Vitaliteitsonderzoek voor organisaties
De droom van de ondernemer 

U heeft ooit een droom gehad wat u zou willen bereiken met uw 
ondernemerschap. Uw droom heeft u vertaald in een missie en visie. In de loop van de tijd dreigt door dagelijkse beslommeringen de realisatie van uw droom op het tweede plan te komen, of sterker zelfs deze staat al op het 2e plan als gevolg van de economische crisis. U heeft het ontzettend druk en het gevoel dat u nauwelijks vooruit komt. Het lijkt wel of u soms tegen de stroom in zwemt.


Hoe gezond is uw organisatie? 


Mogelijk spelen er bij u een aantal vragen zoals:
 • Hoe staat mijn organisatie er nu voor? 
 • Beschik ik over voldoende informatie om adequate te kunnen (bij)sturen? 
 • Kan ik wel belangrijke taken uit handen geven zodat ik mij kan concentreren op het realiseren van mijn droom? 
 • Is mijn personeel voldoende gemotiveerd? 
 • Waarom doet de bank moeilijk als ik vraag om verruiming van de kredietfaciliteit? Kan ik wel over voldoende kredietfaciliteiten beschikken? 
 • Hoe komt het toch dat we steeds vaker onder kostprijs onze diensten / producten moeten aanbieden? 
 • Is mijn bedrijf / onze producten/diensten wel voldoende onderscheidend ten opzichte van onze concurrenten? 
 • Is mijn bedrijf vitaal genoeg om de concurrentie een stap voor te blijven? 

U zoekt naar antwoorden, vooral in deze uitdagende tijd.


Nou dat treft…...
Wij kunnen u daarbij ondersteunen ! 


Ons vitaliteitsonderzoek geeft inzicht in de vitaliteit van uw organisatie en geeft antwoord op uw vragen.


Vitale organisaties die continu verbeteren bereiken beduidend betere resultaten:

1. De omzet groeit 4 tot 16 procent harder dan die van organisaties.
2. De winstgevendheid is 14 tot 44 procent hoger. O.a. door beter inzicht kosten- en kostenstructuur en door uitbesteding niet kernactiviteiten

3. Het rendement op totaal geïnvesteerd vermogen tot 20 procent hoger o.a. door betere marktpositie door toegenomen innovatiekracht(diensten/producten en processen)

4. Het rendement op eigen vermogen is 9 tot 25 procent hoger

5. De opbrengst van marketing en verkoop is 2 tot 18 procent hoger.

6. De klanttevredenheid scoort een 8

7. Versnelde acceptatie van kredietverstrekking

8. Lagere rentelasten

9. Hogere motivatie en verbetering productiviteit van de medewerkers met 10 tot 20 procent

Wat is een vitale organisatie?Dat kan ik u uitleggen…..Een vitale organisatie is een organisatie die in staat is om in economisch moeilijke tijden op koers te blijven, danwel haar koers tijdig bij te stellen en daarmee voldoende winstgevend te blijven. Een organisatie die in staat is een zware storm te doorstaan. Een vitaliteitonderzoek kunt u vergelijken met de zogenaamde stresstest bij banken. Het is een haarscherpe foto, maar dan van een bedrijf en laat exact zien hoe de onderneming er voor staat. Niet alleen financieel maar ook naar klanttevredenheid, - loyaliteit en innovatiekracht van uw onderneming.

In diverse onderzoeken komt naar voren dat continu verbeteren, creativiteit en flexibiliteit van organisaties de sleutel is tot het creëren van een gezonde organisatie die kan overleven en doorgroeien naar een excellente/vitale organisatie.

Als basis voor het model is het onderzoek van Dr. André de Waal gebruikt, we hebben dit doorontwikkeld tot een vitaliteittest voor bedrijven en organisaties.

Het grote voordeel is dat wij dat voor u hebben uitgezocht

Wij hebben onderzocht dat er 7 succesfactoren te onderscheiden zijn, die bepalen dat een organisatie vitaal is. Deze 7 factoren kennen in totaal 52 kenmerken. Deze kenmerken worden gebruikt om uw organisatie te analyseren en dienen als basis voor de vitaliteittest en het eventuele verbeterplan dat de resultante kan zijn van het onderzoek.


Welke succes factoren dat zijn leggen wij u uit.

 1. Hoge kwaliteit van management. Het management van een vitale organisatie is van een hoge kwaliteit en combineert integriteit en coachend leiderschap met snelle besluitvorming. 
 2. Opencultuur & Actiegerichtheid. De cultuur van een vitale organisatie betrekt iedereen intensief via dialoog en acties naar betere prestaties.
 3. Lange termijngerichtheid. De lange termijngerichtheid van een vitale organisatie geldt voor klanten en samenwerkingsorganisaties, maar vooral ook voor medewerkers.
 4. Continue Verbetering & Vernieuwing. Een vitale organisatie kent haar onderscheidende kenmerk in de markt en laat alle medewerkers continu bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van haar processen, diensten en producten.
 5. Klantgerichtheid. Een vitale organisatie heeft de klant als vertrekpunt in haar bedrijfsvoeringprocessen.
 6. Hoge kwaliteit van medewerkers. De werknemers van een vitale organisatie zijn divers, complementair en kunnen goed samenwerken. Ze zijn flexibel en veerkrachtig ten dienste van het resultaat.
 7. De financiële positie. Een vitale organisatie heeft een gezonde financiële positie vertaald in solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en cashflow. Deze moet minimaal aan de sector eisen voldoen. 
De zeven factoren worden apart onderzocht en geanalyseerd. Na een gesprek met u als directie en het management team worden vragenlijsten uitgezet onder een vooraf bepaald aantal medewerkers. Naast analyse van de interviews en antwoorden op de uitgezette vragenlijsten wordt ook de financiële positie onderzocht.


Resultaten

Alle resultaten worden verwerkt in een vitaliteitsplan. Met dit plan krijgt u een haarscherpe foto van uw bedrijf en het plan laat exact zien hoe uw onderneming er voor staat. Van elk van de 7 factoren krijgt u inzicht in de sterke en zwakke onderdelen en tevens beschrijft het de mogelijkheden om verbeteringen door te voeren om uw organisatie te kunnen laten groeien.


Wat kunt u verwachten

Op een integere en professionele wijze zal het vitaliteitsonderzoek uitgevoerd worden, zonodig wordt gebruik gemaakt van de expertise van specialisten die bij ons zijn aangesloten. De resultaten van het onderzoek worden aan u en het management gepresenteerd en toegelicht . Ook ontvangt u een voorstel voor implementatie van de aanbevelingen. Op basis van deze uitkomsten bepaalt u daarna het vervolgtraject.Wilt u een duurzaam concurrentievoordeel en een gezonde bedrijfsvoering? 

Bel dan Peter van Oers 078-6440040 begin_of_the_skype_highlighting            078-6440040      end_of_the_skype_highlighting of direct 06 54622220 begin_of_the_skype_highlighting            06 54622220      end_of_the_skype_highlighting voor een afspraak, 30 minuten van uw tijd is voldoende om een beeld te krijgen van de oplossing die wij [1] u bieden. Want ook op dat punt werken we snel en doelgericht.

Uw investering is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de organisatie en uw specifieke wensen. Naar aanleiding van een gratis intakegesprek zal een offerte opgesteld worden.

Peter van Oers

OFM-groep

PS: Als U zich nu laat informeren heeft u tijd genoeg om het tij te keren. 


[1] Is een samenwerkingsverband tussen van OFM-groep en Guillaume Consultancy, zij hebben het vitaliteitsonderzoek ontwikkeld voor organisaties die willen excelleren en een duurzame voorsprong op concurrenten.

Geen opmerkingen: