Zoeken in deze blog

Return2Value

Investeren in kansvolle bedrijven in een turnaround situatie 

De huidige staat van de economie, met een nog niet verwerkte economische recessie en onzekere groeivooruitzichten, leidt tot een toenemend aantal bedrijven in (financiële) nood. Deze crisis brengt echter ook kansen voor degenen die daar goed voor gepositioneerd zijn. De initiatiefnemers van het R2V Fund hebben deze positionering zorgvuldig voorbereid en bieden u nu de mogelijkheid met hen de kansen te benutten die de markt nu biedt.

Investeren in bedrijven in zwaar weer biedt zeer goede rendementsmogelijkheden, doordat ingestapt wordt op het moment dat de performance en daarmee de waarde laag is én de waarderingsgrondslag bij een bedrijf in distressed situatie geheel anders is dan bij een genormaliseerde exit situatie (de zogenaamde ‘dubbele waarde stap’). Essentieel voor het succes is een hands-on benadering door de investeerder bij het voorbereiden en realiseren van het herstel van de bedrijfsperformance.

De betere investeringsmogelijkheden worden veelal voorgelegd door partijen die een belang hebben bij het succes van de herstructurering: banken die het risico op hun financiering willen verminderen, aandeelhouders, commissarissen, de DGA’s zelf en accountants. Vaak benaderen deze partijen alleen de investeerders die, naast de ervaring en beschikbare tijd voor het realiseren van de herstructurering, ook direct over het benodigde kapitaal kunnen beschikken. Voor een goede positionering voor turnaround investeringen is een fondsstructuur derhalve essentieel. Een fondsstructuur biedt daarnaast als voordeel dat het mogelijk is met een toegewijd team te focussen op deze investeringen.

De propositie biedt de unieke mogelijkheid te investeren in de nichemarkt van bedrijven in turnaround situaties

‘Hands-on’ investeerder in ondernemingen in een kritieke bedrijfsfase
R2V Fund richt zich op de ‘markt’ van bedrijven in turnaround situaties. Het investeert in bedrijven met een in de basis goede marktpositie, die in financiële moeilijkheden zijn geraakt. Bij een investering zorgt R2V Fund voor versterking van de bedrijfsleiding en richt zich daarbij in ieder geval op de financiële functie. De focus ligt op middelgrote ondernemingen met een groot waardepotentieel waarin een controlerend belang kan worden verkregen.

Met de hands-on benadering wordt het risico van de investeringen sterk gereduceerd. Door vóór de investering het herstructureringsplan op hoofdlijnen duidelijk te hebben en vanuit de directie van het bedrijf de herstructurering aan te sturen, wordt geïnvesteerd in het herstel en niet in het probleem van een bedrijf.


Unieke investeringscategorie

Relatief weinig investeringsmaatschappijen richten zich structureel op turnaround situaties. De positionering van R2V Fund, met de focus op bedrijven in een turnaround situatie waarbij investeringen worden gedaan tot ongeveer € 1 miljoen per bedrijf, geeft R2V Fund een uitstekend uitgangspunt voor het vinden en vervolgens sluiten van goede deals.


Een sterk team en betrokkenheid van Investeerders

De oprichters van R2V Fund vormen een sterk team met zeer ruime ervaring op het gebied van investeren, turnaround management en financial control. Het voornemen is, waar mogelijk, Investeerders met relevante ervaring ook actief te betrekken bij de selectie en herstructurering van bedrijven.


Een effectieve structuur

Stichting Administratiekantoor OCI Turn2Value Fund wordt beheerder van het ingelegde kapitaal en is gemachtigd namens de Investeerders om deelnemingen te verwerven en eventueel middels Stichting Administratiekantoor OCI Turn2Value Financiering leningen te verschaffen.


Aanbieding

R2V Fund biedt Investeerders de mogelijkheid te investeren in bedrijven in een turnaround situatie. Deelname is mogelijk vanaf een inleg van € 100.000,-. Verwachte looptijd is 5 jaar vanaf het moment van storting. R2V Fund streeft hierbij naar een IRR van 35%, een hoger rendement dan gebruikelijk is voor
Private Equity investeringen.

Door de focus van R2V Fund op ondernemingen in een turnaround situatie, wordt het mogelijk een ‘dubbele waardecreatie’ te realiseren. R2V Fund stapt in op een lage waardering doordat de investering noodzakelijk is voor het overleven van de onderneming. Verkoop zal plaatsvinden tegen een marktconforme waardering. Naast deze waardestap wordt een tweede waardestap gerealiseerd, door de performance van de onderneming structureel te verbeteren.Bent u geïnteresseerd als investeerder en u wilt invloed uitoefenen op rendement van uw investering? Stuur een email met vermelding van "Investeringsmemorandum R2V of neem contact op met Peter van Oers, telefoon 078-6440040.