Zoeken in deze blog

maandag, september 13, 2010

Unanieme tevredenheid over Basel IIIRIJSWIJK (AFN) - Toezichthouders en bankdirecteuren bereikten zondag een compromis over het zogeheten Basel III-pakket, een set aan nieuwe spelregels voor banken. En hoewel een stevige
bestudering van de nieuwe eisen in de bestuurskamers van de Nederlandse banken nog nodig is, bevatten de eerste reacties uit de nationale sector maandag nauwelijks enige wanklank op de plannen. Marktpartijen lijken unaniem tevreden.

From Basel 1 to Basel 3    


Basel III, waaronder waarschijnlijk in november bij een G20-top in Seoel de definitieve handtekeningen worden gezet, vormt de hoeksteen van de wereldwijde plannen om een herhaling van de economische crisis te voorkomen. Het plan omvat veel technische details, waarvan nieuwe kapitaaleisen als veruit de belangrijkste worden gezien.
Banken moeten hun minimale kapitaalbuffer nu verhogen van 2 procent van 4,5 procent. Daar bovenop komt nog eens een extra buffer van 2,5 procent, een noodreservoir voor economisch moeilijke tijden. Spreekt een bank deze aan, dan mogen er geen dividenden of bonussen worden uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht.

Geen onoverkomelijk probleem
De verdrievoudiging van de kapitaalbuffer (het core tier 1 ratio) tot minimaal 7 procent is volgens marktkenners geen onoverkomelijk probleem. ,,De meeste banken zijn al voorbereid'', zo gaven enkelen aan. Ook wezen ze op Deutsche Bank die met de uitgifte van aandelen bijna 10 miljard euro wil ophalen, voor de financiering van een overname én ter versterking van de kapitaalbuffers.
,,Het is goed dat er een akkoord is'', zo liet een ABN Amro-woordvoerder maandag desgevraagd weten. Ook zijn SNS Reaal-collega vond het ,,goed'' dat er een pakket is ontwikkeld om de sector weerbaarder te maken. Hij stelde nog snel dat zijn door de overheid met staatssteun geholpen bank al anticipeerde op een verhoging van de core tier 1 ratio en over de eerste zes maanden van het jaar 8,6 procent in de boeken zette. ING verwelkomde de duidelijkheid die het akkoord schept.

Rabobank
De niet-beursgenoteerde Rabobank noemde Basel III slechts ,,stevig doch realistisch'' en verwacht geen problemen om te voldoen aan de eisen. De invoering van de nieuwe regels begint gefaseerd in januari 2013. Twee jaar later moeten ze volledig van kracht zijn. De aanvullende buffer van 2,5 procent wordt stapsgewijs ingevoerd tussen 2016 en 2019.
Rondom de duur van deze invoeringsperiode lijken de bancaire gedachten in Nederland wat verdeeld. Terwijl de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) pleit voor het nemen van voldoende tijd om zo het economisch herstel niet te hinderen, kon het volgens Van Lanschot Bankiers feitelijk niet snel genoeg gaan.
,,2018 is tien jaar na de crisis en dat is behoorlijk lang'', aldus een woordvoerder van de bank voor vermogenden. Hij wees specifiek op de uitlatingen van topman Floris Deckers, die bij de halfjaarcijfers begin augustus aangaf dat hij graag zou zien dat de invoering sneller plaatsvond.

Geen opmerkingen: