Zoeken in deze blog

maandag, januari 16, 2012

Vitaliteit van uw organisatie


Hoe gezond is uw organisatie? 


De droom van de ondernemer

U heeft ooit een droom gehad wat u zou willen bereiken met uw ondernemerschap. Uw droom heeft u vertaald in een missie en visie. In de loop van de tijd dreigt door dagelijkse beslommeringen de realisatie van uw droom op het tweede plan te komen, of sterker zelfs deze staat al op het 2e plan als gevolg van de economische crisis. U heeft het ontzettend druk en het gevoel dat u nauwelijks vooruit komt. Het lijkt wel of u soms tegen de stroom in zwemt.


Mogelijk spelen er bij u een aantal vragen zoals: 

 • Hoe staat mijn organisatie er nu voor? 
 • Beschik ik over voldoende informatie om adequate te kunnen (bij)sturen? 
 • Kan ik wel belangrijke taken uit handen geven zodat ik mij kan concentreren op het realiseren van mijn droom? 
 • Is mijn personeel voldoende gemotiveerd? 
 • Waarom doet de bank moeilijk als ik vraag om verruiming van de kredietfaciliteit? Kan ik wel over voldoende kredietfaciliteiten beschikken? 
 • Hoe komt het toch dat we steeds vaker onder kostprijs onze diensten / producten moeten aanbieden? 
 • Is mijn bedrijf / onze producten/diensten wel voldoende onderscheidend ten opzichte van onze concurrenten? 
 • Is mijn bedrijf vitaal genoeg om de concurrentie een stap voor te blijven? 

U zoekt naar antwoorden, vooral in deze uitdagende tijd.


Nou dat treft…...


Wij kunnen u daarbij ondersteunen ! Ons vitaliteitsonderzoek geeft inzicht in de vitaliteit van uw organisatie en geeft antwoord op uw vragen.


Wat is een vitale organisatie?


Dat kan ik u uitleggen…..

Een vitale organisatie is een organisatie die in staat is om in economisch moeilijke tijden op koers te blijven, danwel haar koers tijdig bij te stellen en daarmee voldoende winstgevend te blijven. Een organisatie die in staat is een zware storm te doorstaan. Een vitaliteitonderzoek kunt u vergelijken met de zogenaamde stresstest bij banken. Het is een haarscherpe foto, maar dan van een bedrijf en laat exact zien hoe de onderneming er voor staat. Niet alleen financieel maar ook naar klanttevredenheid, - loyaliteit en innovatiekracht van uw onderneming.

In diverse onderzoeken komt naar voren dat continu verbeteren, creativiteit en flexibiliteit van organisaties de sleutel is tot het creëren van een gezonde organisatie die kan overleven en doorgroeien naar een excellente/vitale organisatie.

Als basis voor het model is het onderzoek van Dr. André de Waal gebruikt, we hebben dit doorontwikkeld tot een vitaliteittest voor bedrijven en organisaties.


Het grote voordeel is dat wij dat voor u hebben uitgezocht

Wij hebben onderzocht dat er 7 succesfactoren te onderscheiden zijn, die bepalen dat een organisatie vitaal is. Deze 7 factoren kennen in totaal 52 kenmerken. Deze kenmerken worden gebruikt om uw organisatie te analyseren en dienen als basis voor de vitaliteittest en het eventuele verbeterplan dat de resultante kan zijn van het onderzoek.


Welke succes factoren dat zijn leggen wij u uit.

 1. Hoge kwaliteit van management. Het management van een vitale organisatie is van een hoge kwaliteit en combineert integriteit en coachend leiderschap met snelle besluitvorming. 
 2. Opencultuur & Actiegerichtheid. De cultuur van een vitale organisatie betrekt iedereen intensief via dialoog en acties naar betere prestaties.
 3. Lange termijngerichtheid. De lange termijngerichtheid van een vitale organisatie geldt voor klanten en samenwerkingsorganisaties, maar vooral ook voor medewerkers.
 4. Continue Verbetering & Vernieuwing. Een vitale organisatie kent haar onderscheidende kenmerk in de markt en laat alle medewerkers continu bijdragen aan het verbeteren en vernieuwen van haar processen, diensten en producten.
 5. Klantgerichtheid. Een vitale organisatie heeft de klant als vertrekpunt in haar bedrijfsvoeringprocessen.
 6. Hoge kwaliteit van medewerkers. De werknemers van een vitale organisatie zijn divers, complementair en kunnen goed samenwerken. Ze zijn flexibel en veerkrachtig ten dienste van het resultaat.
 7. De financiële positie. Een vitale organisatie heeft een gezonde financiële positie vertaald in solvabiliteit, liquiditeit, rentabiliteit en cashflow. Deze moet minimaal aan de sector eisen voldoen. 
Vitale organisaties die continu verbeteren bereiken beduidend betere resultaten: 

 1. De omzet groeit 4 tot 16 procent harder dan die van organisaties. 
 2. De winstgevendheid is 14 tot 44 procent hoger. 
 3. De Return on Assets is 1 tot 12 procent hoger. 
 4. De Return on Equity is 9 tot 25 procent hoger 
 5. De Return on Investment is 15 tot 26 procent hoger 
 6. De Return on Sales is 2 tot 18 procent hoger. 
 7. De Total Shareholder Return is 4 tot 42 procent 
 8. De klanttevredenheid scoort een 8 

Wilt u een duurzaam concurrentievoordeel en een gezonde bedrijfsvoering?

Bel dan 078-6440040 Peter van Oers voor een afspraak, 30 minuten van uw tijd is voldoende om een beeld te krijgen van de oplossing die wij [1] u bieden. Want ook op dat punt werken we snel en doelgericht.

Uw investering is afhankelijk van de omvang en de complexiteit van de organisatie en uw specifieke wensen. Naar aanleiding van een gratis intakegesprek zal een offerte opgesteld worden.PS: Als U zich nu laat informeren heeft u tijd genoeg om het tij te keren.


[1] Is een samenwerkingsverband tussen van Oers Financieel Management BV en Guillaume Consultancy, zij hebben het vitaliteitsonderzoek ontwikkeld voor organisaties die willen excelleren en maatwerk willen.

Geen opmerkingen: