Zoeken in deze blog

woensdag, juni 23, 2010

Het eigen vermogen van corporaties

In een herziene Richtlijn 620 `Coöperaties´ zijn nieuwe bepalingen opgenomen voor het classificeren van ontvangen middelen als eigen vermogen of als vreemd vermogen. In het navolgende artikel wordt een en ander nader toegelicht.

Geen opmerkingen: